איגוד הסיוף בישראל צור קשר

איגוד הסיוף בישראל
רח' בכור שלום שטרית 10
הדר יוסף תל אביב
 
מספר תאגיד 580244838
סוג תאגיד עמותה
שם תאגיד בעברית איגוד הסיוף בישראל
שם תאגיד באנגלית
תאריך רישום התאגיד 31/10/1995
מלל סטטוס תאגיד רשומה
כתובת שיטרית 10, הדר יוסף(איצטדיון האתלטיקה), תל אביב-יפו , 69482


 
 
מנכ"ל
director manager
שלום כהן Shalom Cohen
נייד Mobile  050-5970577

אתר אינטרנט www.fencing.org.il
 
חרל"פ אורי Uri Harlap
חבר ועד-יו"ר President
מורשה חתימה. 
054-5720687
saraleuri@gmail.com

ויצמן חיים
חבר ועד. גזבר. חבר וועדת מנדטים.
מורשה חתימה.
050-4504663

אופלגר שרלי
חבר ועד. מ"מ יו"ר. מ"מ מקום מנכ"ל.
מורשה חתימה. וועדת ערר למנדטים. מקשר ליח' לטיפוח ספורטאים צעירים מצטיינים. וועדת שיפוט. וועדת תקנון.
 052-3334474

גנון שמואל
חבר ועד. חבר וועדת ערר למנדטים.
050-8612638
ganons3@gmail.com

זרצקי אירנה
חבר ועד. חבר וועדת מנדטים. חבר וועדת כספים.
052-3365889
irina.zaretsky@gmail.com

בן עזרא ישראל
חבר ועד.

אפרים דביר
חבר ועד. חבר ועדת תקנון. וועדת ערר למנדטים.
מורשה חתימה. רכז שכר.
050-5615056
m8dvir@014.net.il

דראי לאסט שירלי
חברת ועד. יו"ר וועדת שיפוט. יו"ר וועדה לקידום נשים בסיוף. 
050-6267103

ריכטר איגור
חבר ועד.
054-8074005

אולמן תמי עו"ד
חברת ועד
052-5450250

ז'וקובסקי יורי
יו"ר חבר ועדת ביקורת
054-6317812

בראל יוסי
חבר ועדת ביקורת
053-4684686

עו"ד יואב הריס
שרותים משפטיים
054-4251054


עו"ד אייל יפה
שרותים משפטיים
052-2640819

הררי יוסי
יו"ר ועדת כספים, נציג האיגוד בוועד האולימפי, מקשר ליח' לספורט הישגי.
ממונה על רישום ספורטאים לתחרויות בינלאומיות.
054-2343066

אופנברג יואב
מאמן לאומי רומח, חבר וועדת תחרויות.
054-4668867

גרוס גריגורי
רכז ניקוד ומחשוב. חבר וועדת תחרויות, וועדת שיפוט.
054-4567879

אביטן נתן
חבר וועדת שיפוט
050-7799100