אודות הענף

ההנהלה

 

 

שרלי אופלגר – סגן יו”ר

חיים ויצמן – חבר הנהלה

אפרים דביר – חבר הנהלה

יוסי הררי – חבר הנהלה

איגור ריכטר –  חבר הנהלה

יורי קוצ’ר – חבר הנהלה

אלכסנדרה גלפר – חברת הנהלה

ליאורה הלפרין – חברת הנהלה

ישראל בן עזרא – חבר הנהלה

לריסה זלצקי – חברת הנהלה

ויקטוריה נחמקין – חברת הנהלה