אליפות היחידה לטיפוח מאי 2013 רומח

נשלח 16 במאי 2013, 21:55 על ידי איגוד הסיוף   [ עודכן 29 ביוני 2013, 3:02 ]

 Rank 

 Name רומח 13 בנים 

 Club 

 1 

 גלבוע_גיל_13_קבוצה_א 

 גלבוע-1 

 2 

 חיפה_גיל_13_קבוצה_א 

 חיפה 1 

 3 

 בש_גיל_13_קבוצה_ב 

 בש-2 

 4 

 כפר סבא 

 כס 

 5 

 חיפה_גיל_13_קבוצה_ב 

 חיפה 2 

 6 

 עכו_גיל_13_קבוצה_א 

 עכו_1 

 7 

 בש_גיל_13_קבוצה_א 

 בש_1 

 8 

 פתח תקווה_13 

 פתח תקווה 

 9 

  עכו_גיל_13_קבוצה_ב 

 עכו_2

 

 Rank 

 Name רומח 13 בנות

 Club 

 1 

 כפר סבא 

 כפר סבא 

 2 

 פתח תקווה 

 פתח תקווה 

 3 

 בש 

 בש 

 

 

 Rank 

 Name רומח בנות גיל 15

 Club 

 1 

 גלבוע 

 גלבוע 

 2 

 חיפה 

 חיפה 

רומח בנים גיל 15

 

  Tableau de 8

 

  Semi-finals

  Final

 עמק_1 

 

 

 

 

    

 עמק_1 

                      

 

   

 

 

 

    

 עמק_1 

 בש 

 

    

    45/35

 

 

    

 פתח תקווה 

    

 פתח תקווה 

 

    45/43

    

 

 

 

 

    

 עמק_1 

 כפר סבא_1 

 

 

    

    45/22

 

 

    

 כפר סבא_1 

    

 כפר סבא_2 

 

    43/32

    

 

 

 

    

 גלבוע 

 עמק_2 

 

    

    45/39

 

 

    

 גלבוע 

 גלבוע 

 

    45/9

Comments