שופטים מפעיל מחשב ומנהלי תחרויות

                                                                             03/08/2013

לכל הספורטאים, הפעילים והאגודות

שלום רב

 

הנדון: קורס מפעילי מחשב ומנהל תחרויות

 

עפ"י החלטת הנהלת האיגוד, רק מי שיעבור הסמכה יוכל לנהל ולהפעיל מחשב וכן לשפוט בתחרויות בעונת 2013-14.

שלב ראשון מפעילי מחשב ומנהלי תחרויות.

·        ביום שישי 16/08/2013 בשעה 10:00 במכללת וינגייט חדר 309.

על ל המשתתפים להירשם בהרשמה מוקדמת עד 12/08/2013 במייל אצל מנכ"ל האיגוד אבי גרין ISRAEL-FENCING@O12.NET.IL

עם העתק לגרוס גריגורי. fencing7@012.net.il

·        לקראת האירוע, כל נרשם יצטייד בתכנת התחרויות אנגרד עדכנית על גבי מחשב אישי עמו צריך להגיע להשתלמות.

http://www.engarde-escrime.com/siteTemplate.php?lang=en&page=Installation.htm

·        כל הנרשמים יצוידו בקוד הפותח את התוכנה לאופציית PRO  ו- FIE למשך ההשתלמות וכן לתרגול נוסף של יום או יומיים לאחר ההשתלמות. לאחר מכן התכנה תשוב לסטטוס בייסיק.

·        ההשתלמות עד ארוחת הצהרים. לאחריה מוזמנים המעוניינים בכך ליטול חלק במפגש אגודות ומאמנים על לוח התחרויות ותקנון משנה לתחרויות וניקוד לעונת 2013-14. חלק זה יהיה במתקן אחר.

·        לקראת העונה החדשה העומדת להיפתח ב 1/10/2013 נקיים השתלמויות והסמכת שופטים.

·        בפברואר 2014 נקיים ככל הנראה סמינר שופטים ומבחני שיפוט בינלאומיים בארץ.

בכבוד רב

שירלי דראי לאסט                                                      שרלי אופלגר

יו"ר וועדת השיפוט                                                    יו"ר וועדת תחרויות
Comments