אודות הענף

ההנהלה

יוסי הררי – יו”ר

אירנה טל – מנכ”ל

שרלי אופלגר – סגן יו”ר

יעל פטובי – חברת הנהלה

מעיין חטואל – חברת הנהלה

מיכל תישבי – חברת הנהלה

אלכסנדרה גלפר – חברת הנהלה

ויקטוריה נחמקין – חברת הנהלה

יורי קוציר – חבר הנהלה

אלכס גרצמן – חבר הנהלה

בוריס ויינר – חבר הנהלה

דורון לויט – חבר הנהלה

מרטין קורן – חבר הנהלה

ליאורה הלפרין – ממונה על הטרדות מיניות

Checking...