אודות הענף

ועדות איגוד הסיוף

ועדת מנדטים 

שרלי אופלגר-יו”ר – חבר הנהלה

מעיין חטואל – חברת הנהלה

אלכסנדרה גלפר – חבר הנהלה

 

ועדת ערער לועדת למנדטים 

יעל פטובי-יו”ר  – חברת הנהלה

יורי קוצ’ר – חבר הנהלה

מרטין קורן – חבר הנהלה

 

ועדת כספים

יוסי הררי – יו”ר הועדה

יורי קוצ’ר  – חבר הנהלה

אלכסנדרה גלפר  – חברת הנהלה

יעל פטובי  – חברת הנהלה

שמיס מיכאל

 

ועדת תחרויות 

שרלי אופלגר-יו”ר – חבר הנהלה

דורון לויט  – חבר הנהלה

מרטין קורן – חבר הנהלה

גרגורי גרוס

 

ועדה לקביעת לוח תחרויות

ועדת תחרויות + מאמני נבחרות (אוהד בלוה, שוסטר סמואל, יעקב פרדמן, אלכסנדר איבנוב, נתן אביטן, תומר אור) אליהם יצטרפו: חיים חטואל, בוריס ויינר (חרב), יואב אופנברג.

 

ועדת שיפוט 

גרגורי גרוס – יו”ר הועדה

שרלי אופלגר – חבר הנהלה

איבנוב אלכסנדר

יואב אופנברג

יאן ויסוצקי

 

וועדת פיתוח וחיילים

אלכס גרצמן-יו”ר – חבר הנהלה

אלכסנדרה גלפר – חברת הנהלה

שרלי אופלגר – חבר הנהלה

 

ועדת תקנון

שרלי אופלגר – יו”ר הועדה

יוסי הררי – חבר הנהלה

אייל יפה – עו”ד

 

איש קשר מול הספורט ההישגי

יוסי הררי – יו”ר

 

איש קשר מול “טופטים”

יוסי הררי –  יו”ר

יעל פטובי – חברת הנהלה

 

איש קשר מול היחידה לטיפוח ספורטאים צעירים מצטיינים

שרלי אופלגר – חבר הנהלה

 

ממונה הטרדות מיניות באיגוד

ליאורה הלפרין

 

ועדת ביקורת

יוסי בראל

יורי ז’וקובסקי

שאול קורן

ויקטור גלז

 

Checking...