פרוטוקולים וטפסים

ישיבות הנהלה 2019

‏‏פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 1 לשנת 2019